Gratis verzenden vanaf €25,-

DISCLAIMER

Deze website, www.easyboobtape.com, is samengesteld met de grootst mogelijke zorg en wordt regelmatig bijgewerkt. Easy Boob Tape is een product van MSYS BV. MSYS BV is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere tijdelijke onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze website. Evenmin is MSYS BV aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik beschikbare informatie op deze website of het vinden van informatie op deze website. Deze website bevat links naar websites van derden die niet onder controle zijn van MSYS BV. MSYS BV is in geen enkele vorm aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Easy Boob Tape biedt deze links louter als een service en is op geen enkele manier of vorm aangesloten bij deze ondernemingen.

Alle informatie en afbeeldingen op deze website zijn beschermd door het auteursrecht van MSYS BV en mogen niet gepubliceerd of gekopieerd worden zonder voorafgaande toestemming van MSYS BV. De verstrekte informatie is enkel beschikbaar voor informeel en persoonlijk gebruik. Geen enkel deel van de inhoud van de website mag openbaar worden gemaakt of gekopieerd worden middels afdrukken, fotokopie, microfilm, digitaal en online, zonder vermelding van MSYS BV’s copyright.

Niets van deze website mag worden beschouwd als een advies van financiële aard ten aanzien van de vraag of niet voor de handel op een bepaalde manier, of als een uitnodiging om te investeren in of bijdragen aan werkzaamheden gerelateerd aan elke vorm van investering.

Easy Boob Tape valt onder de algemene warenwet.

MSYS BV zal haar best doen om de website te controleren op virussen, maar garandeert niet dat de website vrij is van virussen of andere kwaadaardige inhoud. Voor uw eigen zekerheid zou u ervoor moeten zorgen dat u over de juiste software en systemen beschikt die regelmatig controleren op virussen en andere schadelijke inhoud op het internet.

Barneveld, maart 2023

Onze topproducten

Easy Boob Tape - Beige

Easy Boob Tape - Brown

Easy Boob Tape - Black